вівторок, 7 березня 2017 р.

Результативність вчителя французької мови.Результативність діяльності вчителя
ЗСШ № 40 (Бутка андрія Анатолійовича) за п’ять років
Участь в олімпіадах, конкурсах
Назва конкурсу
Рік
Кількість учнів
Зайняте місце
Районні
Олімпіада
2013
1
II
Олімпіада
2014
5
II,-1 III-4
Олімпіада
2015
3
II-3
Олімпіада
2016
3
II-1 III-2
Інтелектуальний марафон Конкурсно-пізнавальна програма
2016

2017
2
-
Обласні
-
-
-
-
-
-
-
-
Всеукраїнські
-
-
-
-
-
-
-
-
МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ВЧИТЕЛЯ (французька мова) ЗСШ № 40
Бутка Андрія Анатолійовича
На рівні школи
На рівні району, області, республіки
2012-2013 навчальний рік
Участь у засіданнях шкільного МО.
Відвідування уроків вчителів що атестуються.
Участь у шкільних заходах,присвячених іноземним мовам
Участь у шкільній  олімпіаді.
Виступ на засіданні РМО вчителів французької мови « Методичне забезпечення компетентнісного підходу при вивченні іноземних мов у середній школі.»
Виступ на засіданні РМО вчителів французької мови «Комунікативна компетентність особистості.»
Участь у циклі семінарів-тренінгів «Новітні технології в навчанні іноземних мов» (ЗНУ).
Участь у районній олімпіаді.
2013-2014 навчальний рік
Участь у шкільній  олімпіаді.
Участь у засіданнях шкільного МО.
Виступ на засіданні РМО вчителів французької мови «Мета сучасної школи – компетентність.»
Участь у районній олімпіаді.
2014-2015 навчальний рік
Участь у шкільній  олімпіаді.
Участь у засіданнях шкільного МО.
Участь у районній олімпіаді.
Виступ на засіданні РМО вчителів французької мови «Інформаційна компетенція.»
2015-2016 навчальний рік
Участь в інтелектуальному марафоні, засіданнях шкільного МО.
Аналіз навчального та науково-методичного апарату підручника Ю.Клименка «A la decouverte du francais» вид. Київ «Методика Паблішинг» (2 й рік навчання) 2014р.
за результатами апробації.
Участь у шкільній олімпіаді.
Практичне заняття «Використання тестів при навчанні граматиці» на засіданні РМО.
Виступ на засіданні РМО «Технологія комунікативного навчання іншомовної культури.»
Участь у районній олімпіаді.
2016-2017 навчальний рік
Презентація до уроку «Les musees de Paris».
Тези до наукової роботи МАН «Про методи розмежування омонімії та полісемії.» (на матеріалі французького дієслова)
Відкритий урок в 10-А класі за темою «Франція. Пам’ятки Франції.»
Участь у шкільній олімпіаді, заходах присвячених іноземним мовам.


Виступ  на засіданні РМО «Формування патріотичного виховання на уроках іноземної мови.»
Участь в інтелектуальних марафонах та конкурсно-пізнавальній програмі «Французька музика. Минуле  та теперішнє.»
Курси підвищення кваліфікації вчителів французької при ЗОІППО.
Участь у заходах, присвячених іноземним мовам, у районній олімпіаді.


четвер, 2 березня 2017 р.

Анотація до відкритого уроку в 10-А класі

24 лютого 2017 року вчитель французької мови Бутко Андрій Анатолійович провів відритий урок на підтвердження вищої категорії у рамках атестації. Тема уроку "Франція. Пам'ятки Франції", мала на маті продемонструвати зацікавленість та мотивацію учнів 10-А класу до вивчення курсу "Французька мова як друга іноземна". Урок виявив монологічні та діалогічні навички учнів, сприяв пізнавальному інтересу до історії та культури Франції, до розширення словарного запасу, до творчих здібностей і шанобливе ставлення до носіїв мови.

Під час уроку учні виконували лексичні і граматичні вправи, розповідали  про  пам'ятки Франції та вгадували їх на основі поданої інформації, обмінювались інформацією, висловлюючи свою думку, поповнювали активний словниковий запас, удосконалювали сприймання на слух тексту "La France est un pays touristique", який містив у собі знайомий лексичний матеріал та вели бесіду за прослуханим, виражали своїх враження, ставлення щодо конкретних фактів. В ході урок учні знайомились з творчістю французьких поетів, що сприяло вихованню любові до французької мови. Це вірші "Paris" і "Au revoir, Paris". 


Урок стимулював розширення знань учнів про Францію, розвивав увагу, пам'ять, логічне мислення, спостережливість, мовну здогадку учнів.

середа, 1 березня 2017 р.

Відкритий урок з теми "La France. Les curiosités de la France"


Тема: La France.
Підтема: Les curiosités de la France.
Мета: - практична розвиток здатності вчитися самостійно і активно здобувати нові знання; сприяти розвитку навичок роботи з автентичним текстом з метою отримання основної інформації, розвитку навичок говоріння.
 - освітня: формування навичок говоріння на французькій мові та навичок перекладання; розширити словниковий запас.
 -  розвиваюча: розвивати вміння працювати в команді, творчі здібності; розвивати увагу, пам'ять.
 - виховна: виховувати почуття прекрасного, долучати до світових художніх цінностей; підвищувати в учнів мотивацію до вивчення французької мови, виховувати шанобливе ставлення до носіїв мови.
Обладнання: підручник, роздатковий матеріал, ІКТ, кросворд
Тип уроку: комбінований
Хід уроку
І. Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення
   1. Привітання, повідомлення теми та мети уроку
Prof:  Bonjour, mes enfants! Je suis content de vous voir. Comment ça va? Aujourd’hui nous avons beaucoup de choses à faire. C’est le temps de voyager ou de faire une promenade. Faisons le voyage ensemble! On va se promener dans Paris et on va parler des monuments, des habitants de cette ville.
  2. Введення в іншомовне середовище
Quant l’èléve Anafole
Va à l’ ...            ( école)    
Il traverse la cour
Et dit «...!»          (Bonjour)
Quand il entre en classe                                                    
Il va à sa ...           (place)
Il pose sa casquette
Et ouvre sa...         (serviette)
Il prend son plumier,
Ses livres, ses ...     (cahiers)
Et il écrit l’exercice
Numéro ...             (dix)
  3.  Перевірка домашнього завдання
   Les curiosities de Paris, le travail avec le plan.Lisez l’information sur i 'ecran. Dites qu 'est ce que с 'est. Trouvez cet objet sur le plan de Paris.
1. C'etait une fortresse, puis le palais des rois de la France. Aujourd'hui c’est le plus grand  musee de la France. (le Louvre)
2. Ce monument celebre est le symbole de Paris. Il a ete construit pour l'exposition universelle. (La tour Eiffel)
3. C'est la plus celebre cathedrale francaise, une symphonie de pierre, chantee par Victor Hugo dans son roman. (Notre Dame de Paris)
4. C'est la plus grande avenue de Paris, ou ce trouvent des grands cinemas, des restaurants, des banques et des magasins de luxe. (Les Champs Elysees)
5. C'est une des plus belles et des plus grande places du monde. Elle est celebre pour son obelisque egyptien. (La place de la Concorde)
6. C'est un monument sur la place de Charles de Gaulle (Place d'Etoile). De la place il у a douze avenues qui font une etoile. (L' Arc de Triumph)
7. C'est une belle eglise sur Monmartre. D'ou on voit le panorama de Paris. (Sacre Coeur)
8. Ici il у a des tombeaux de grands hommes francais: Victor Hugo, Emile Zola, Pierre et Marie Curie. (Le Panteon)
9.  Cet edifice multicouleur est un centre culturel avec une riche collection d'art modern. (Centre Pimpidou)
ІІ. Основна частина уроку
1. Введення нового лексичного матеріалу. Аудіювання.
                            “La France est un pays touristique”.
Chaque année près d’un million de touristes visitent la France. Pourquoi va-t-on en France? Premiérement pour visiter Paris. V. Maikovsky a dit: “Je voudrais vivre et mourir à Paris” Paris vraiment est le coeur de la France, sa lumière,comme aiment à l’appeler les Français. Pourquoi encore? Pour visiter les monuments ou pour rencontrer les gens? Pour prendre contact avec la France d’aujourd’hui ou la France d’ hier? Pour la culture, pour la langue ou pour la cuisine? Chacun a ses raisons. Chacun a aussi sa méthode de voyager.
Beaucoup de touristes visitent la France avec un voyage organisé. Les jeunes, les étudiants en particulier, choisissent souvent une autre formule. Certain s’inscrivent à une université pour les cours d’été. D’ autres passent les vacances dans les familles d’ un étudiant français avec qui ils font échange. Il y a ceux qui visitent la France en auto-stop. Et pour les sportifs, il y a toujours le Tour de France en vélo. Son arc de Triomphe est toujours ouverte à tous. Et encore la France c 'est un pays de fromage, du vin, du parfum. C'est la patrie de champagne, de boisson de bonheur et d'amour.
2. Контроль розуміння — відповіді на запитання.
Le professeur: Vous avez écoute le texte et maintenant dites-moi c’est vrai ou faux?1. Chaque année trois cents touristes visitent la France.
2. Tout le monde vient en France pour admirer les monuments historiques.
3. Plusieurs personnes visitent la Franceen auto-stop.
4. Tout le monde visite la France avec un voyage organisé..
5. Pouchkine a dit: “Je voudrais vivre et mourir à Paris, s’ il n’ y avait pas cette terre dont le nom est Moscou ”
3. Робота на дошці
1. Cette cathédrale est située au Coeur géographique et hystorique de la capitale française, sur l’île de la Cité (Notre-Dame de Paris).
2. En 1806 Napoléon decide la construction de ce monument pour célébrer les victories de son armée (l’Arc de Triomphe).
3. Le monument de Paris construit par Charles Garnier. Si tu aimes la dance, visite ce monument (l’Opéra).
4. A la façade de ce monument on lit: “Aux grands hommes la Patrie reconaissante”. (Panthéon)
5. Cette université est fondée en 1257 par Robert de Sorbon (Sorbonne).
6. La grande Dame demeure le monument payant le plus visité du monde (la Tour Eiffel).
7.Le catalogue du Musée compte près de 400000 pièces.Il faut vraiment des années pour visiter en detail toutes les salles.(Louvre)
8. Ce quartier est le lieu d’éléction des artistes et des hommes de lettres, des peintres, des poètes et des chansonniers. (Montmartre)
4. Фізкультхвилинка. Подання пісні «Les Champs-Elysees»
Les Champs-Elysees
Je m'baladais sur l'avenue
Le ______ ouvert à l'inconnu
J'avais envie de dire bonjour
À n'importe qui
N'importe qui ce fut toi
Je t'ai dit n'importe quoi
Il suffisait de te _______
Pour t'apprivoiser

Aux Champs-Élysées
Aux Champs-Élysées
Au soleil, sous la ________
À midi ou à minuit
Il y a tout ce que vous voulez
Aux Champs-Élysées

Tu m'as dit :«J'ai ________-vous
Dans un sous-sol avec des fous
Qui vivent la ________à la main
Du soir au matin»
Alors je t'ai accompagnée
On a chanté, on a _________
Et l'on n'a même pas pensé
À s'embrasser

Aux Champs-Élysées
Aux Champs-Élysées
Au _________, sous la pluie
À midi ou à minuit
Il y a tout ce que vous voulez
Aux Champs-Élysées

Hier soir deux inconnus
Et ce ________ sur l'avenue
Deux amoureux tout étourdis
Par la longue nuit
Et de l'Étoile à la _________
Un orchestre à mille cordes
Tous les oiseaux du point du jour
Chantent _________

Aux Champs-Élysées
Aux Champs-Élysées
Au soleil, sous la pluie
À midi ou à minuit
Il y a tout ce que vous voulez
Aux Champs-Élysées
5. Письмо
C`est une ville très grande, très belle.
Il n`y a pas pareille.
Sur la Seine se trouve-t-elle.
Tout le monde compris:
cette ville s`appelle Paris.
Son symbole, la Tour Eiffel.
Elle est très haute, très belle.
De là, on peut voir Paris:
ses ponts, son Obélisque et d`autres
monuments très riches.
Chaque sciècle laisse son histoire
et se grave dans notre mémoire.
Sans doute, c`est Notre-Dame,
le monument gothique sur l`île de la Cité
avec ses tours et sa beauté.
Il y a le Louvre, le Panthéon,
L`Arc de Triomphe.

Professeur: Vous avez lu la poésie «Paris». Dans cette poésie il s`agit de quelles curiosités?  Nommez-moi, s’il vous plaît, ces curiosités.
La France c`est ... (chouette).
La France est ... (un pays bien développé).
La France c`est ... (la Tour Eiffel).
La France est ... (un pays de parfums).
La France est ... (un pays de l`Europe occidental).
La France est ... (un pays de peintres-impressionistes).
6. Говоріння
Qu’est-ce que c’est Paris pour vous?
Continuez s’il vous plait la phrase suivante:
Pour moi Paris c’est ...
      - la capitale de la France. C’est le centre economique, politique, culturel et artistique du pays.
     - la ville des jeunes. Il y a toujours une foule de jeunes gens dans les cafes. Il reste toujours autour de la Sorbonne une ambiance du quartier des etudiants.
     - la ville des touristes. A Paris il y a beaucoup de curiosites. Les monuments tres populaires sont la Tour Eiffel, le Louvre, Notre-Dame et d’autres.
     - la ville qui garde son histoire. L’ile de la Cite, Notre-Dame, le Quartier Latin, la Sorbonne, la place de la Bastille parlent du temps passé.
     - la ville moderne. La tour Montparnasse ouvre la belle vue sur Paris. Et la pyramide qui s’eleve dans la Cour carree du Louvre est tres moderne. Elle represente le mariage du temps present et passé.
         7. Робота з поезією
Au revoir, Paris,
partir c’est mourir un peu,
cela fait mal
de quitter un ami,
de quitter une femme,
de quitter Paris,
Montmartre,
Montparnasse,
Belleville,
la Seine.
Le Bois de Boulogne
et la rue Mouffetard,
les Champs-Elysees
et la rue Lepic.
Le soleil du Luxembourg.
La chambre d’hotel
avec les toits de Paris
devant la croisee.
Paris: Au revoir !

ІІІ. Заключна частина уроку
1. Домашнє завдання
Вивчити вірш «Au revoir, Paris»
2.Підведення підсумків уроку
середа, 8 лютого 2017 р.

Презентація до уроку “Les musées de Paris”

Урок французької мови. Tема: «La protection de la nature est notre devoir».

Аналіз навчального та науково-методичного апарату підручника Ю.Клименка «А la decouverte du français» (2-й рік навчання) видавництва Київ, «Методика Паблішинг», 2014 р. за результатами апробації.

середа, 11 січня 2017 р.

Курсова робота з теми:
«Методичне забезпечення компетентнісного підходу при вивченні іноземних мов»